(magyar)   English   Deutsch   Támogatás
   
Kezdőlap

         Témánk az ageing 

 

Az Európai Parlament döntésének értelmében, a tematikus évek sorában 2012 az aktív időskor és a generációk közti szolidaritás éve lesz az Európai Unióban. Ez a kitüntetett figyelem jó lehetőség, hogy közös gondolkodásra hívjuk a téma iránt elkötelezett kutatókat, szakembereket, döntéshozókat, az állami és a civil szektor képviselőit, és mindazokat, akik számára érdekes és fontos, hogy az ember idős korában is megőrizze egészségét és megtalálja feladatát az életében.

Konferenciánk keretében a Visegrádi országok együttműködésével tudományos konferenciát szervezünk, amelynek témája az idősödés, az idősügy elméleti és gyakorlati lehetőségei és problémái a Visegrádi országokban. A konferencia lehetőséget biztosít a térségben élő nemzetek jó gyakorlatainak megismerésére, a lehetséges együttműködések felkeresésére, és széleskörű társadalmi figyelemfelkeltésre.
Konferenciánkon az egyes Visegrádi országok, hazájukban és nemzetközileg is elismert kutatói vesznek részt. A konferencia célja, az idősödő társadalom helyzetének és feladatinak bemutatása úgy, mint: az idősödő munkaerő problémái, a tartós gondozás alatt állók jó gondozási gyakorlatainak bemutatása, a gondozást végzők (formális és informális) helyzete. Továbbá napjaink egyik legkomolyabb idősügyi problémája, a csökkenő életkorból adódó gondozási szükségletek növekedése, a tartós gondozási igény változása. A Visegrádi országok helyzete közel azonos képet mutat, így a földrajzi és történelmi helyzetből adódó közös munka adekvát a számunkra. Remek lehetőség a konferencia egymás jó gyakorlatainak, eredményeinek megismerésére, a hálózatépítésre és a szakmai kapcsolatok kialakítására.
Az idősödés, mint folyamat és annak hatásai, körülményei eltérnek az egyes európai országokban. Célcsoportjuk más, és a gondozási lehetőségek is nagyon különböznek. A Visegrádi országok párbeszéde és együttműködése e tekintetben korábban kevés példával szolgált. A meghívott előadók, és a partneri országok képviselői hosszú évek óta partneri kapcsolatot tartanak fenn. A közreműködő partnerek mind szaktekintélyek. Programunkban hangsúlyozzuk a civil társadalmat bevonó és fejlesztő gyakorlatokat, lehetőségeket. Konferenciánk multiplikatív hatása révén az egyes országok széles társadalmi köre részesülhet a jó gyakorlatok megismeréséből, és a szolgáltatási lehetőségekből.
A konferencia előadói, intézetük vagy kutatási területük jó gyakorlatait mutatják be, így az egyes országok – budapesti helyszín lévén, különös tekintett Magyarországra – döntéshozói, kutatói, szervezetvezetői építhetik be saját gyakorlatukba. Haszonélvezője minden olyan egyén és szociális területen dolgozó, aki kapcsolatban van idősödő személyekkel. A konferencia indirekt hatását tekintve erősíti a Visegrádi országok közötti kapcsolatot, növeli az együttműködés terét és a párbeszéd lehetőségét.
Túl a Visegrádi országok között kialakuló lehetséges új együttműködéseken, konferenciánk hatását több szinten várjuk. Direkt szinten és elsősorban a gondozók, közintézmények, gondozási központok vezetői és munkatársai és más időskorú célcsoporttal foglalkozó szakemberek, szervezetek számára ad lehetőséget a konferencia a jó gyakorlatok, új eredmények átvételére. A civil szektor képviselői, egyének és intézmények, szervezetek beépíthetik munkájukba az itt megismert lehetőségeket. Indirekt módon pedig, a médián és a program kampányán keresztül minden érintett, aki gondozásra szorul, vagy gondozást végez.

A program tematikája széleskörű, így a társadalom széles rétege (lakosság, tanárok, állami és civil szektor képviselői) egyaránt részesül annak informális és szemléletformáló hatásából.

 

 


 


Kapcsolat