(magyar)   English   Deutsch   Támogatás
   
Kezdőlap » Szervezők

        Szervezők

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A konferencia főszervezője és életre hívója Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-i megalakulása után nyomban történelmi események forgatagába került. A társadalmi szolidaritás konkrét megnyilvánulásait érzékelő közvélemény bizalommal fordult a Szeretetszolgálat felé, s a kormányzati szervek Magyarországon olyan szociális feszültségek kezelését bízták rá, melyeket a társadalom - igazgatási, szociális és egészségügyi - szervezetei nem, vagy csak részben tudtak megoldani.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erőfeszítésre kényszeríti a Szeretetszolgálatot, amely munkát a mai kor elvárásai szerint végezi. Annak legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 7 régióban, Magyarország minden megyéjében, 350 helyen van jelen. 142 helyi csoportjában, 270 intézményben, 5.000 rendszeresen tevékenykedő, 15.000 mozgósítható önkéntese és 1000 alkalmazott munkatársa szolgálja a rászorulókat. Ez a máltai szerepvállalás Magyarország egyik legnagyobb és legszélesebb körben tevékenykedő karitatív szervezetévé és egyben a legnagyobb szociális intézményfenntartóvá tette a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. Az MMSZ - figyelemmel a magyarországi szociális ellátórendszernek az elmúlt tizenöt év során bekövetkezett gyökeres változására is - három területen fejti ki tevékenységét:

1. Hagyományos karitatív feladatok ellátása
A helyi csoportok önkéntes munkával a lakosság legrászorultabbjai részére eseti vagy rendszeres jelleggel nyújtanak segítséget különböző - elsősorban természetbeni - adományok juttatásával. Jellemzőek az országos adománygyűjtő programok, a lakosság segélyezése és a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények támogatása.
2. Részvétel a szociális és egészségügyi ellátó rendszer intézményes szegmensében
Az MMSZ a szociális és egészségügyi szempontból válságba jutott emberek gondjainak sürgős, átmeneti enyhítése mellett a rászorulók tartós, rendszeres ellátására intézményeket és intézményrendszerű szolgálatokat működtet, Magyarország legnagyobb - 206 szociális és egészségügyi - intézmény és szolgálat fenntartójaként. Az MMSZ intézményei a "Gondviselés Háza" gyűjtőnévvel jelölt hálózatba tartoznak. Főbb típusai: hajléktalanokat ellátó, idősgondozó, fogyatékkal élőket ellátó, szenvedélybetegeket ellátó, családsegítő és gyermekjóléti, továbbá egészségügyi intézmények, szolgálatok. Az intézményi hálózat kialakulása, fejlődése folyamatos, napjainkig tart.
3. Programok, modellek és szociálpolitikai stratégiák

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az olyan programok, pilotok elindítására, amelyek alapjául szolgálhatnak a jövőben egyes szociálpolitikai stratégiáknak. Innovatív projektek ezek, amelyek felhasználásával a Szeretetszolgálat forrásokat, módszereket és megoldási javaslatokat kutat, hogy később azok eredményeit felhasználva beépíthesse azokat a szociális ellátórendszerbe.

 

Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet

 Az MTA Szociológiai Kutatóintézet a magyar akadémiai társadalomkutatás egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező műhelye. A közfeladatok ellátásával összhangban tudományos kutatásokat és tudományalapú fejlesztéseket folytat, melyek elősegítik a társadalmi és technológiai innovációt. A szociológiai kutatásokat összekapcsolja technológiai fejlesztésekkel, ami által közvetlen hasznosításra alkalmas, társadalmi problémákra válaszolni képes innovációs modelleket és módszereket dolgoz ki. A munkatársak kutatásaikkal és tanácsaikkal hozzájárulnak közép és hosszú távú nemzeti stratégiák kidolgozásához. Az intézet élénken reagál a témájába vágó, a magyar társadalom előtt megjelenő problémákra. Kutatásai erős interdiszciplináris kötődésűek, ami a szakszociológiákra való összpontosításból és a tudatos policy-relevanciából következik. Részt vesz a jövő kutatási irányát kijelelő hazai és nemzetközi tudományos munkában, együttműködik a civil társadalom szereplőivel, közte a társadalmi mozgalmak képviselőivel, továbbá széles nemzetközi tudományos kapcsolathálóval rendelkezik: szoros a kapcsolata Kelet- és Közép-, valamint Nyugat Európa, a Balkán és a FÁK országaival, a világ nagy egyetemeivel, a külföldi és a határon túli magyar társadalomtudományi műhelyekkel. Az intézet erőforrásai révén nagy hazai és EU projektek vezetője, s rendszeresen helyszínt ad itthoni és nemzetközi konferenciáknak is. Feladata a tudomány eredményeinek elterjesztése, társadalmi és gazdasági hasznosításának szorgalmazása és segítése, továbbá a szakmai vélemény kinyilvánítása, a közvélemény alakítása. Tudatosan végez médiamunkát, melyen keresztül az átalakuló társadalom számára nyelveket, önértelmezési kereteket kínál. Gondoskodik a kutatók szakmai fejlődéséről, valamint figyelemmel kíséri és támogatja a szakmai utánpótlást. A munkatársak gondozásában jelenik meg a Társadalomkutatás, a Kultúra és Közösség periodika, a Módszertani Füzetek és a Working Paper sorozat, kutatási eredményeiket pedig neves hazai és nemzetközi kiadók publikálják.

 

 

 


Kapcsolat