(magyar)   English   Deutsch   Támogatás
   
Kezdőlap » Programok

Meghívó Jelentkezési lap Program

    2011. november 17.

    Megnyitók
 

10:00
 


 


 


 

Kovách Imre - igazgató
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Győri Enikő - államtitkár
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Petr Vágner - ügyvezető igazgató
Visegrádi Alap

Győri-Dani Lajos – ügyvezető-alelnök
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

  SZEKCIÓ Idősödő népesség, demográfiai, makro–gazdasági szempontok
 

10:30

Spéder Zsolt - igazgató
Központi Statisztikai Hivatal, Népességudományi Kutatóintézet

Idősödés Európában: az időskor attitüdjeinek determináns tényezői európai összefüggésben

 

11:00

Ewa Fratczak - professzor
Varsói Közgazdaságtudományi Iskola (WSE), Lengyelország

Intergenerációs kapcsolatok változása Lengyelországban, fontosabb gazdasági és szociális hatások

 

11:30

Jolanta Perek-Bia³as - adjunktus
Jagelló Egyetem Szociológiai Intézet, Krakkó, Lengyelország

A munkaerő-piaci öregedés szociális és gazdasági következményei néhány közép és kelet-európai országban

 

12:00

Scharle Ágota – vezető kutató
Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

Integrált munka és rehabilitációs szolgáltatások: új adatok Magyarországról

  SZEKCIÓ Idősödés:: urbanizáció; gondozési szükséglet; családstatégiák- migráció, technológia-életminőség, idősek elleni erőszak
 

14:00

Lucie Vidoviæová - kuatató
Masaryk Egyetem Szociológiai Kutatóintézet, Brno, Cseh Köztársaság

A jövő városai a mult embereinek vagy vica versa? Az idősödés és az urbanizáció kihívásai

 

14:30

Bernardína Bodnárová
Munkaügyi és Családkutató Intézet, Pozsony, Szlovákia

A demográfiai és gazdasági öregedés és a gondozási szükségletek közti összefüggés Szlovákiában

 

15:00

Széman Zsuzsa - tudományos főmunkatárs
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Családgondozási stratégiák Magyarországon és a láthatatlan migránsok szerepe az idősgondozásban

 

15:30

Kucsera Csaba - kuatató
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Idősödés otthoni környezetben: az életminőség javítása IKT eszközökkel

 

16:00

Tóth Olga - tudományos főmunkatárs
MTA Szociológiai Kutatóintézet

Párkapcsolati erőszak az idős nők körében

    2011. november 18.

  SZEKCIÓ Tartós gondozás - megoldások
 

9:30

Iva Holmerova - professzor
Károly Egyetem, Prága, Cseh Köztársaság

Idősgondozási megoldások Csehországban

 

10:00

Kai Leichensenring - kutató,tudományos tanácsadó
Társadalmi jóléti Kutatóintézet, Bécs, Padua (Austria, Olaszország)

Tartós gondozási rendszer Európában - elmélet és innovációs gyakorlat

 

10:30

Győri-Dani Lajos - ügyvezető-alelnök
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Segíts a segítőnek: e- megoldások a gondozásban

 

11:00

Turai Tünde - tudományos munkatárs
MTA Néprajzi Kutatóintézet

Kelet-európaiak a globális gondozói munkaerőpiacon

  SZEKCIÓ Az idősellátás helyzete különféle megközelítésekben
 

12:00

Erdős Zsuzsanna - csoportvezető
SZOCIONET DDRMHSZK - Dél-Dunántúli Regionális Módszertani és Humán Szolgáltató Központ

Idősellátás helyzete a Dél-dunántúli régióban

 

12:30

Ráczné Németh Teodóra - igazgató-helyettes
EESZI - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr

Mozgásintervenciós program életminőségre gyakorolt hatásai szociális szolgáltatásokat igénybevevők körében

 

13:00

Gyczy Gellért - főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások főosztálya

A falu- és tanyagondnokság szerepe a kistelepüléseken, tanyavilágban élő idős emberek ellátásában.

 

13:30.

Nyitrai Imre - helyettes államtitkár
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Problémák – megoldási lehetőségek


Kapcsolat