(magyar)   English   Deutsch   Támogatás
   
Kezdőlap » Előadók

            Előadók

ÉLETRAJZABSZTRAKT Bernardína BODNÁROVÁ
Munkaügyi és Családkutató Intézet, Pozsony, Szlovákia
ISMERTETŐ
Bernardína Bodnárová a Pozsonyi Comenius Egyetemen végzett szociológus, szociálpolitikus. 1977-óta a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója, ahol később PhD. képzés keretében kutatásokat folytat. Fő kutatási területét kezdetben a szegénység, és a társadalom egyenlőtlenségek jelentették, amely mára kiegészült az ageing témájával, aminek a térség egyik legelismertebb kutatójává vált. Bernardína Bodnárová ma a pozsonyi székhelyű Munkaügyi és Családkutató Intézet munkatársa.
ÉLETRAJZABSZTRAKT ERDőS Zsuszanna
Csoportvezető, SZOCIONET DDRMHSZK - Dél-Dunántúli Regionális Módszertani és Humán Szolgáltató Központ
ISMERTETŐ
Erdős Zsuzsanna előadása átfogó képet igyekszik adni az ország egyik hátrányos helyzetű régiójában élő idős lakosság helyzetéről, valamint az idősellátás és azon belül az idősek számára nyújtott szociális ellátások jellemzőiről.
ÉLETRAJZABSZTRAKT Ewa FRATCZAK
Varsói Közgazdaságtudományi Iskola (WSE), Lengyelország
ISMERTETŐ
Ewa Fratczak az elmúlt több mint 20 év kutatásit felhasználva tart előadást konferenciánkon az intergenerációs kapcsolatok változásáról Lengyelországban bemutatva annak fontosabb gazdasági és szociális hatásait.
ÉLETRAJZ GHYCZY Gellért
Főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
ISMERTETŐ
ÉLETRAJZ GYőRI-DANI Lajos
Ügyvezető-alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
ISMERTETŐ
Győri-Dani Lajos Magyarország legnagyobb civil szervezetének a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az ügyvezető-alelnöke. A Szeretetszolgálat működésének biztosítása mellett munkája legfőképpen a nemzetközi humanitárius ügyekre, az idősödés, idősödő társadalom problémáinak vizsgálatára, és az új technológiák, modellek és szociálpolitikai stratégiákra koncentrál.
ÉLETRAJZABSZTRAKT Iva HOLMEROVÁ
Károly Egyetem, Prága, Cseh Köztársaság
ISMERTETŐ
Iva Holmerová a nagy múltú prágai Károly Egyetemen végzett általános orvosként. PhD tanulmányai során gerontológiával foglalkozott. Később a Cseh Gerontológiai Központ vezetője, a Cseh Alzheimer Társaság egyik megalapítója. Az első cseh miniszterelnök, és a szociális és munkaügyi miniszter egyik kiemelt tanácsadója, egyetemi tanár. Előadásában hazája idősgondozási gyakorlatait és lehetőségeit mutatja be.
ÉLETRAJZABSZTRAKT Jolanta PEREK-BIALAS
Adjunktus, Jagelló Egyetem Szociológiai Intézet, Krakkó, Lengyelország
ISMERTETŐ
Dr. Jolanta Perek-Bialas a krakkói Jagelló Egyetem, és a Lengyel Statisztikai Hivatal munkatársa. Fő kutatási területe, amelyben lengyel és nemzetközi projektekben vesz részt az ageing és a munkaerőpiac alakulása különös tekintettel az idősödő társadalom problémáira. Előadásában a munkaerő-piaci öregedés szociális és gazdasági következményeit mutatja be néhány közép és kelet-európai országban.
ÉLETRAJZABSZTRAKT Kai LEICHSENRING
Tanácsadó, Társadalmi jóléti Kutatóintézet, Bécs, Padua (Ausztria, Olaszország)
ISMERTETŐ
Dr. Kai Leichsenring, politológus. Bécsi tanulmányait és kutatóéveit követően az Európai Bizottság munkatársa, ahol fő kutatási területe a foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás. Tudományos munkássága mellett a Procare és az Interlinks programok vezető koordinátora.
Előadásában a tartós gondozási rendszer elmélet és innovációs európai gyakorlatait mutatja be.
ÉLETRAJZ KUCSERA Csaba
Tudományos segédmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
ISMERTETŐ
Kucsera Csaba tanulmányait az ELTE-n végezte, ahol szociológiát és politikaelméletet tanult. Ezt követően a CEU kutatóasszisztense, majd az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folytatja munkáját. A megelőző években kutatásmódszertant oktatott a Kodolányi János Főiskola Médiatudományi Tanszékén. Jelenlegi kutatási területe az idősödő társadalom, életminőség, idősödés a munkaerőpiacon.
Előadásának címe: Idősödés otthoni környezetben: az életminőség javítása IKT eszközökkel.
ÉLETRAJZABSZTRAKT NÉMETH Teodóra
Igazgató-helyettes, EESZI - Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr
ISMERTETŐ
Szociálpolitikát tanult az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen és a győri Széchenyi István Egyetemen. Fő kutatási és tevékenységi területe az időskori minőségi élet, és az idősgondozás kérdésének vizsgálata.
Előadásában bemutatja a mozgásintervenciós programok életminőségre gyakorolt hatásait, szociális szolgáltatásokat igénybevevők körében.
ÉLETRAJZABSZTRAKT NYITRAI Imre
Helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium
ISMERTETŐ
ÉLETRAJZABSZTRAKT SCHARLE Ágota
Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet
ISMERTETŐ
Scharle Ágota, közgazdász. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Közép-Európai Egyetemen, és Oxfordban folytatta. Óraadó tanár a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Később az Országos Munkaügyi Központ elemzője majd különböző intézetek tudományos és elemző munkatársa.
Előadásában a legújabb magyarországi eredményekről számol be az integrált munka és rehabilitációs szolgáltatások körében.
ÉLETRAJZABSZTRAKT SPÉDER Zsolt
Igazgató, Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézet
ISMERTETŐ
Spéder Zsolt, demográfus. Hazai és nemzetközi tanulmányokat követően kutatómunkát végez többek között a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalomban lévő szegénység témájában.
Jelen előadásában az időskor attitűdjeinek determináns tényezőit mutatja be európai összefüggésben.
ÉLETRAJZABSZTRAKT SZEMAN Zsuzsa
Tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
ISMERTETŐ
Szociológus, munkája során több mint 20 könyv és 300 tudományos publikáció létrehozásában működött közre. Jelenleg a fő kutatási területe az ageing, amely keretében az European Journal of Ageing szerkesztőségének a tagja.
Előadásának címe: családgondozási stratégiák Magyarországon és a láthatatlan migránsok szerepe az idősgondozásban.
ÉLETRAJZABSZTRAKT TÓTH Olga
Tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet
ISMERTETŐ
Tóth Olga 1977 óta dolgozik az MTA Szociológiai Kutatóintézetben, jelenleg tudományos főmunkatárs. Kutatási területei: családszociológia, családon belüli erőszak és ifjúságszociológia. Ezekkel a témákkal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben vesz részt az EU DAPHNE programja keretében.
Előadásában az idős nők körében elkövetett párkapcsolati erőszakról beszél.
ÉLETRAJZABSZTRAKT TURAI Tünde
Tudományos munkatárs, MTA Néprajzi Kutatóintézet
ISMERTETŐ
Előadása bemutatja a kelet-európaiak által megvalósított különféle típusú gondozói munkákat: váltáson alapuló bentlakásos gondozási forma, bentlakásos gondozás, részmunkaidős gondozás, magánvállalkozói gondozás. Az elemzés feltárja a különféle munkatípusok mögöttes struktúráját: munkamotivációk, munkakörülmények, munkafeladatok, elégedettség, munkakapcsolatok és személyes kapcsolatok, munkára vonatkozó tervek, migrációs tervek közötti különbségeket, azaz: milyen gondozói munkaterületet formálnak a külföldön dolgozó kelet-európaiak?

Kapcsolat